נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

בתאריכים:

29.11,

3.12,

6.12, ניתן יהיה למסור תוכניות בלבד,

אצל מזכירת מחלקת הנדסה.

לא תתבצע בדיקת תוכניות.

תודה