נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

עושים סוף לחוב

מבצע למחיקת ריבית והצמדה בגין חובות מים וביוב

רשות המים ומעיינות השרון שמחים לבשר על מבצע חד פעמי ולזמן מוגבל, למחיקת ריבית והצמדה על חובות לצרכנים ביתיים.

המבצע יתקיים בין התאריכים 10.12.2020-31.03.2021.

במסגרת המבצע, בהתאם להנחיות ואישור רשות המים, יאפשר התאגיד פריסה של החוב לתשלומים חודשיים ואילו הסכום הנובע מריבית והצמדה יימחק.

יודגש, כי המבצע מותנה בהתחייבות הצרכן לעמידה בהסדר התשלומים שייקבע וכן בתשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

לפרטים נוספים הקלק כאן מבצע מחיקת חוב ריבית והצמדה