נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

"מעיינות השרון"  סיים פרויקט מקיף לשדרוג תחנת השאיבה בשכונת אלונים בכפר יונה, במסגרת ההערכות לאכלוס המבנים החדשים- מדורגי רוטשטיין. הפרויקט בוצע  כחלק משיתוף הפעולה עם עיריית כפר יונה לפיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב בישוב. במסגרת שדרוג התחנה הותקנה מערכת מתקדמת  לנטרול ריחות מהתחנה, בוצע גידור פיזי מקיף, הותקנה מערכת בקרה המאפשרת טיפול מהיר ויעיל בתקלות, והותקנו מגובים חדשים לטיפול בשפכים. עלות הפרויקט כחצי מיליון ₪. כעת, עם סיום הפרויקט הוגברה אמינות מערכת הולכת השפכים בשכונת גבעת אלונים, שופרה  באופן ניכר בטיחות המתקן וצומצמו מפגעים סביבתיים, הנובעים מטיפול בשפכים.