נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

תשתיות הביוב החדישות יאפשרו הולכת שפכים ברמה גבוהה גם לללקוחות המתגוררים ברחוב זה.