נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

החלו עבודות מקיפות לשדרוג מכון הטיפול בשפכים (מט"ש) קולחי השרון. העבודות יצאו לדרך לאחר תקופה ארוכה של תכנון הנדסי מורכב ומפורט, הערכות תקציבית מורכבת והתרת חסמים בירוקרטים.היקף הפרויקט מוערך בכ-20 מיליוני ₪ והוא יבוצע על ידי חברת אלקו התק"ש בע"מ.

מתקן הטיפול בשפכים "קולחי השרון" נמצא בבעלות משותפת של תאגיד מעיינות השרון, ומועצת חוף השרון. כיום מטופלים במתקן כ- 11,000 מ"ק שפכים ליממה הנאספים מיישובי חוף השרון, קדימה-צורן, תל מונד, אבן יהודה וכן מספר ישובים ממועצת לב השרון. השפכים הנאספים כיום מטופלים ומשמשים להשקיה חקלאית בשטחי חוף השרון.עבודות ההרחבה והשדרוג כוללות שיפור נוסף באיכות הקולחים (לאיכות שלישונית), והגדלת הקיבולת לכ-18,000 מ"ק שפכים ביממה. לתוכנית השדרוג משמעויות מרחיקות לכת לגבי תכניות פיתוח בשטח השיפוט של התאגיד הכולל את הרשויות המקומיות אבן יהודה, קדימה-צורן ותל מונד, וכן לתוכניות פיתוח בשטח מועצה אזורית חוף השרון. פיתוח פרויקטי בינוי, מתחמי מגורים ומסחר באזורים אלו התעכבה עד לתחילת עבודות שדרוג והרחבת המט"ש. כיום, עם תחילת העבודות במט"ש ניתן יהיה לקלוט את שפכי השכונות החדשות ולקדם את תחילת הקמתן, ובהמשך לצפות לגידול בכמויות הקולחים שישמשו להשקיה חקלאית באזור השרון.

בתמונה: העבודות לשדרוג המט"ש (צילום: מעיינות השרון).

67856f92-88d9-4862-882a-411261fb4449