נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

להלן תעריפי המים כפי שפרסמה רשות המים בהשוואה לתעריף הקודם: (לא כולל מע"מ)

תעריפים

מיום 1.7.16

מיום 1.7.17

צרכנים ביתיים
תעריף 1 – כמות מוכרת

6.546

5.595

תעריף 2 – כמות נוספת

10.536

10.536

עסקים, עמותות, בתי מלאכה
תעריף 1

10.536

10.536

לפירוט מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין ראו הפירוט באתר רשות המים, בכתובת: www.water.gov.il

אופן חישוב התעריפים:

התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת. הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור ובלבד שידווח על כך לתאגיד "מעיינות השרון".

דוגמא:

תקופת צריכה: 1.6.2017-29.7.2017

מספר ימי צריכה: 60

צריכת מים: 45 מ"ק

מספר נפשות: 4

כמות במ"ק

תעריף

(לא כולל מע"מ)

תשלום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

כמות מוכרת 3.5 (כמות בסיסים)

2x (מס' חודשים)

4x (מס' נפשות)

28=

5.595

156.66

כמות מעל המוכרת 45 (סה"כ צריכה)

28- (כמות המוכרת)

17=

10.536

179.112

סה"כ 45

335.772