נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

להלן תעריפי המים כפי שפרסמה רשות המים בהשוואה לתעריף הקודם: (לא כולל מע"מ)

תעריפים

מיום 1.1.20

מיום 1.7.19

צרכנים ביתיים
תעריף 1 – כמות מוכרת

6.312

6.050

תעריף 2 – כמות נוספת

11.505

11.242

עסקים, עמותות, בתי מלאכה
תעריף 1

11.505

11.242

לפירוט מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין ראו הפירוט באתר רשות המים, בכתובת: www.water.gov.il

אופן חישוב התעריפים:

התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת. הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור ובלבד שידווח על כך לתאגיד "מעיינות השרון".

דוגמא:

תקופת צריכה: 1.6.2019 – 1.5.2019

מספר ימי צריכה: 60

צריכת מים: 45 מ"ק

מספר נפשות: 4

כמות במ"ק

תעריף

(לא כולל מע"מ)

תשלום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

כמות מוכרת 3.5 (כמות בסיסים)

2x (מס' חודשים)

4x (מס' נפשות)

28=

6.312

176.736

כמות מעל המוכרת 45 (סה"כ צריכה)

28- (כמות המוכרת)

17=

11.505

195.585

סה"כ 45

372.321