נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

אין להגיע למשרדי “מעיינות השרון”  כדי להגיש בקשה לטופס 4.

יש לשלוח אלינו באופן מקוון לדוא"ל handasa@mayanot-hasharon.co.il

 

לצורך קבלת המלצה ממעיינות השרון לטופס 4, יש להגיש לתאגיד:

 1. מפת מדידה עדכנית על רקע תוכנית סניטרית – AS MADE לאחר בניה הכוללת סימון מיקום ורום מונה המים. L ו-T.L,(מפל אם קיים-סימון: I.L.2) של כל שוחות הביוב, עם כיווני הזרימה ומהלך האינסטלציה לכל קטע צינור בין התאים, כולל קטע החיבור לביוב הציבורי (והשוחה בציבורית) ומעבר בחלקות פרטיות או משותפות, מיקום ורום (T.L) של גמל קו סניקת הביוב. מיקום ורום (T.L) של גמל של בריכת שחיה אם קיימת.
  יש לציין את הכתובת המדויקת ואת שמות הרחובות במפה.את המפה יש להגיש מודפסת וגם בדואר האלקטרוני, בקובץ DWG  וגם בקובץ PDF.
 1. תכנית אינסטלציה מאושרת הכוללת חותמת אישור בדיקה סניטרית של מעיינות השרון.
  במידה והתוכנית בוצעה טרם הקמת התאגיד (לפני 2010), יש להציג גרמושקה
  מאושרת עם חותמת משרונים הכוללת תוכנית אינסטלציה (העתק).
 2. טופס היתר בניה משרונים (העתק).
 3. אסמכתא עם כתובת מדויקת (כולל מספר הבית, תיבת דואר, גוש, חלקה ומגרש) מהמועצה.
 4. אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי השתייה (צנרת ומאגר אם ישנו), ע"פ דרישות הל"ת, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות הספקת מים.
 5. אישור מתקין מוסמך על התקנה וכיול מז"ח במידה ונדרש כזה.
 6. אישור מתכנן אינסטלציה- טופס נלווה.

דרישות התאגיד בבדיקת השטח:

מד מים מותקן במיקום ע"פ תוכנית סניטרית ומחובר למערכת הביתית.

התקנת ברז לסגירת מים אחרי ובצמוד למד המים.

מרזבי מי גשמים מותקנים ובזרימה חופשית (ללא חיבור למערכת הביוב).

גישה לכל תאי הביוב הקיימים בשטח ומערכת ביוב נקייה ושטופה.

במידה ויש מערכת אינסטלציה במרתף יש להתקין "גמל" חיצוני ע"פ התקן ומשאבת ביוב.

בבניין משותף יש להתקין את כל מדי המים של הדירות ולסמן את מספר הדירה ליד המד.

לתשומת לבכם

 • כל המסמכים נשארים בתאגיד ואינם מוחזרים!
 • באחריות בעל ההיתר לספק תנאים למדידה לטובת התאגיד.
 • נציג התאגיד יודיע לבעל הנכס על כך שהטופס מוכן.

פרטים ליצירת קשר:

דואר אלקטרוני: handasa@mayanot-hasharon.co.il