נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

תאגיד המים והביוב "מעיינות השרון" הוקם בראשית שנת 2010 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, והוא מספק שרותי מים וביוב לכ-18,000 בתי אב ברשויות המקומיות: אבן יהודה, כפר יונה, פרדסיה, קדימה צורן, ותל מונד. למרות שהתאגיד הינו חברה עצמאית, הוא נמצא בבעלות מלאה של הרשויות החברות בו.

תפקידיו העיקריים של התאגיד הם אספקת מים באיכות ובכמות הדרושים, וכן איסוף השפכים, הזרמתם למכון הטיפול בשפכים לצורך עיבודם, הפיכתם למי קולחין באיכות המותרת להשקיה, והפנייתם להשקיית שטחים חקלאיים באזור. פעולות אלו דורשות תחזוקה שוטפת ויומיומית של צוות התאגיד המסור, המטפל בתיקון תקלות במערכות המים והביוב, בבקרה על איכות המים, בתחזוקת מתקני המים והביוב, ובמשימות רבות נוספות.

רוב רובה של אספקת המים לתושבי הרשויות החברות בתאגיד מעיינות השרון מגיע ממערכת המים של חברת "מקורות" ומיעוטה ממספר בארות מים המופעלות על ידי התאגיד. כמו כן, בתחומי הרשויות החברות בתאגיד, פועלות מספר אגודות מים, המספקות מים לחקלאות ולחלק מהתושבים, והתאגיד מספק לתושבים אלו שרותי איסוף ביוב בלבד.

עיקר שפכי חמשת הרשויות החברות בתאגיד מעיינות השרון מופנים למכון טיפול בשפכים (מט"ש) קולחי השרון. מט"ש קולחי השרון הינו חברה הנמצאת בבעלות תאגיד מעיינות השרון (75%), ומועצה אזורית חוף השרון (25%). עקב אילוצים הנדסיים, החלק הנותר ממשפכי הרשויות החברות במעיינות השרון מופנה למט"ש במועצה אזורית לב השרון, וכן למט"ש של העיר נתניה. מט"ש קולחי השרון נכנס בימים אלו לתחילתו של פרוייקט בעלות של למעלה מ- 20 מליוני ש"ח, להרחבה לכמויות שפכים רבות יותר, וכן לשדרוג איכויות הקולחים. הרחבה זו, המגיעה בעיכוב ניכר, מאפשרת סוף סוף פיתוח של שכונות חדשות באזור, אשר התאגיד אמון על הקמת תשתיות המים והביוב בהן, בהשקעות של עשרות מליוני שקלים.

בעת האחרונה שוקד תאגיד מעיינות השרון באופן מיוחד על שיפור השירות לתושבים בתחום חיובי המים והתשלומים, וכן בהענות לטיפול בתקלות מים וביוב. לאחרונה הורחבו שעות מוקד התקלות, וכעת הוא פועל עשרים וארבע שעות ביממה במשך כל השנה, כולל שבתות וחגים.