נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

 

כללים חדשים לעדכון מספר הנפשות המתגוררות בנכס

רשות המים, האחראית על תעריפי המים, קבעה כללים חדשים לעדכון מספר הנפשות בנכס.

בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 יחול שינוי באופן איסוף המידע על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור. על פי הכללים החדשים, יעודכן מספר הנפשות בהתאם לרישום במינהל האוכלוסין של משרד הפנים.

לידיעתכם: באפשרותו של צרכן לפנות בכל עת למעיינות השרון ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר.

בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימליה או דוא"ל, ויצורפו לה טופס דיווח, הנמצא באתר האינטרנט של החברה וכל האסמכתאות התומכות בבקשה. הסבר בדבר אופן עדכון מספר הנפשות המוכר מופיע על גבי חשבון המים ובאתר האינטרנט של מעיינות השרון תחת מידע לתושב.

טופס דיווח לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת הדיור