נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב?
מהניסיון שהצטבר מתברר שסתימות ותקלות ברשת הביוב הביתית נגרמות לעיתים קרובות מהשלכה לאסלה של מוצרי היגיינה כגון מגבונים לחים, חיתולים לשימוש חד פעמי, תחבושות סניטריות, ואפילו מקלות לניקוי אוזניים.  גם אם המוצר מצליח "לרדת באסלה", הוא סופח נוזלים, נתפס במקום כלשהו במערכת השפכים, ועליו מצטברים מוצרים הגייניים נוספים ובמהרה נוצרת סתימת ביוב הגורמת  לגלישת הביוב ממכסה שוחה על פני השטח. גלישות ביוב רבות ומטרדים סביבתיים הנובעים מהן, היו יכולים להימנע אילו מוצרים אלו לא היו מושלכים לאסלה. אנא עזרו לנו ולסביבה לצמצם את המטרדים הללו, והימנעו מהשלכת מוצרי ההיגיינה השונים לאסלה!

אם אתם עורכים שיפוצים בבית, או בונים בית חדש, שיהיה בשעה טובה, אך אנא הימנעו מהשלכה של פסולות בניין כמו חצץ, שברי בטון, קרשים, טוף וכל פסולת מוצקה אחרת למערכת הביוב. גם שאריות בטון נוזלי אין להזרים למערכת הביוב, כיוון שהוא מתקשה ויוצר חסימה קבועה במערכת הביוב. פסולות אלו יש להפנות לאתר פסולת בניין או פסולת גושית, בעזרת קבלנים המספקים שירותי פינוי פסולות כאלו.

קיימים חומרים רבים נוספים הנמצאים בשימוש ביתי, ואשר הזרמתם למערכת הביוב הציבורית עלולה לגרום לנזקים לצנרת או לתהליך הטיפול בשפכים במכון הטיהור. לדוגמא שמן משומש, שאריות צבע, ממיסים ומדללים, חומרי ניקוי מרוכזים, תרופות למיניהן ועוד. לכל אחד מהם יש השפעה שונה – חלקם עלולים להזיק לצנרת, רובם פוגע בחיידקים שתפקידם לטהר את השפכים ולהפוך אותם לקולחים המוזרמים אחר כך להשקיה חקלאית, וחלקם עלול לגרום לנזקים סביבתיים וגנטיים לאורגניזמים בטבע.