נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

בדיקת בוררות
במידה וביקשת לבצע בדיקה של מד המים במבדקה, (טופס "בקשה לבדיקה מד מים במבדקה מוסמכת בוררות") מחויב "מעיינות השרון" לפרק את מד המים בתוך 14 ימי עבודה ממועד תשלום אגרת בדיקת הבוררות, לשלוח אותו לבדיקה במבדקה מוכרת על ידי רשות המים, ולשלוח אליך את תעודת הבדיקה בתוך כחודשיים ממועד תשלום האגרה. כאשר מפורק מד המים אותו ביקשת לשלוח לבוררות, מורכב במקומו מד מים אחר.

במידה וכתוצאה מבדיקת הבוררות במבדקה שבוצעה, יסתבר כי יש צורך לתקן את החיוב, יבוצע תיקון החיוב על ידי מעיינות השרון, יישלח אליך החיוב המעודכן ויוחזרו לך סכומי האגרה ששילמת. במידה ובדיקת הבוררות תעיד על כך שמד המים תקין, לא יוחזרו סכומי האגרה, ויהיה צורך לשלם את החוב.

לעיון בטבלת התעריפים לחץ כאן