נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

תאגיד "מעיינות השרון" קיבל בחודש מאי 2014 אישור לביצוע תוכנית מקיפה לשדרוג המתקן לטיפול בשפכים "קולחי השרון" . מדובר בתוכנית הנדסית מורכבת ומקיפה אשר נדרשו לה חודשים רבים ותכנון רב. שדרוג המכון יאפשר אישור ויציאה לבינוי של תוכניות בנייה רבות באזור שהוקפאו עד להסדרת המכון לטיפול בשפכים.

תאגיד "מעיינות השרון" מחזיק ב 75%- מהבעלות במתקן הטיפול בשפכים "קולחי השרון", שנמצא בסמוך לכלא השרון. מועצה אזורית חוף השרון מחזיקה ב 25%- המניות הנותרות .המכון מטפל כיום בכ 11,000- מ″ק שפכים ליום הנאספים מ: ישובי חוף השרון, קדימה-צורן, תל מונד, אבן יהודה וכן חמישה ישובים ממועצת לב השרון. כבר היום מעובדים כל המים שנאספים במכון לרמה הגבוהה ביותר ומשמשים להשקיה.

היקף ההשקעה בשדרוג עומד על כ 30- מיליון ₪. השדרוג יעשה על ידי קבלן חיצוני שייבחר במכרז ואת התפעול השוטף יבצע התאגיד באמצעות חברה חיצונית. המכרז צפוי להתפרסם במהלך שנת 2014. לתוכנית השדרוג משמעויות מרחיקות לכת לגבי שטח השיפוט של התאגיד היות ותוכניות בינוי מתחמי מגורים ומסחר רבות לא קיבלו אישור בטרם תחל הרחבת המכון בכדי לקלוט את השפכים מהמתחמים החדשים. כעת צפויה תנופה רבה באזור ואנו ב″מעיינות השרון″ גאים להיות שותפים לכך.

למידע נוסף:

שאלות ותשובות נפוצות

slider_26