נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מחלקת הנדסה אחראית על תחזוקת ותפעול רשת המים והביוב וכן על תפעול, קידום ויישום מדיניות. איכות המים, החיסכון במשאבים ואמינות אספקת המים הם תולדה של חשיבה יצרנית ועדכנית רצופה של צוות ההנדסה של התאגיד.

המחלקה פועלת 24 שעות ביממה, במטרה להעניק לתושבי תל מונד, כפר יונה, אבן יהודה, קדימה-צורן ופרדסיה, מים ושירותי ביוב באיכות גבוהה.
בסמכות מחלקת ההנדסה גם נושא יישום תוכניות אב למים ולביוב, שאושרו על ידי כל הגורמים, וכן יישום תוכנית פיתוח רב-שנתית. מתוכניות אלה נגזרות תוכניות העבודה השנתיות.
עשרות מיליוני שקלים השקיע תאגיד ″מעיינות השרון″ בשדרוג ושיפור תשתיות המים והביוב. בנוסף, משקיע התאגיד מדי שנה עוד סכומים ניכרים לטובת תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכות המים והביוב ביישובים.

למידע נוסף:

מהם ביוב ושפכים?

מט″ש קולחי השרון

slider_9