נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

אישור תכניות לבנייה חדשה ותוכנית שינויים:

אין צורך להגיע למשרדי “מעיינות השרון”  כדי להגיש תוכניות סניטריות.

ניתן לשלוח אלינו באופן מקוון לדוא"ל handasa@mayanot-hasharon.co.il

קבלת קהל לנושא זה מתקיימת ב:

יום ג': 18:00-15:00

יום ה': 13:00-09:00

 

שעות מענה טלפוני:

מספר הטלפון: 073-2596909

יום ב': 10:00 – 12:30

יום ג': 10:00 – 12:30

יום ה': 14:00 – 15:30

 

בכדי לבדוק סטטוס של הבקשה יש למסור את הפרטים: מס' גוש, מס' חלקה, מס' מגרש. ללא פרטים אלו לא ניתן יהיה לבדוק את סטטוס הבקשה.

בכדי לפנות למחלקה על התושב להגיע למשרדי התאגיד עם המסמכים הבאים:
א.  העתק של פרוטוקול לאחר ישיבה בוועדה מרחבית לתכנון ובניה "שרונים".
ב.  העתק אחד של תכנית אדריכלית צבעונית.
ג.  שני העתקים של תכנית סניטרית חתומות ע"י מהנדס אינסטלציה.
*לתשומת ליבך, עליך לשמור העתק חתום נוסף, לשם קבלת המלצה לטופס 4 מהתאגיד.
ד.  עותק אחד של מפת מדידה – תוקפה (חצי שנה מיום הכנתה), שכוללת: מפלס העליון
והתחתון של שוחת הביוב, שהמגרש מחובר לשוחה הנ"ל כולל ניפל המחבר.
ה.  מכתב / אסמכתא מהרשות המקומית (כולל מספרי נכס) בגין תשלום קודם אם וככל ששולם.
ו.  חוזה עם ר.מ.י (רשות מקרקעי ישראל) בשטחים ששייכים לר.מ.י.

לצערנו, לא ניתן יהיה לקדם את הטיפול בבקשות ללא צירוף מסמכים אלו.

לידיעתך: זמן הטיפול / בדיקת התוכנית עד להוצאת חשבון לתשלום הנו 45 ימים.

במידה ונדרשים תיקונים בתכנית שהוגשה, תודיע על כך מהנדסת התאגיד למבקש, וזמן הטיפול יחושב מחדש מרגע הגשת התיקונים.

הקלק להדפסת ההנחיות כקובץ