נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

תושב המבקש חיבור מים לכיבוי אש/הגדלת קוטר חיבור המים, מתבקש להעביר למחלקת הגבייה את הנתונים הבאים:

  1. תוכנית סניטארית לאישור מהנדס, כולל פריסת צנרת המים לכיבוי אש/ שתייה/ צריכות נוספות, כולל צנרת מים קיימת.
  2. דוח בדיקת אפיון מים לרשת המים העירונית החתום ע"י חברה מוסמכת.
  3. פרט התחברות עם מערכת מים עירונית קיימת.
  4. פרט מד מים ראשי כולל קוטר ואביזרים.
  5. חישובי ספיקת מים הנדרשות לכיבוי אש/ שתיה/ תעשיה.
  6. פירוט של לחץ המים הנדרש (סטאטי ודינאמי).
  7. סכמת מים (קווי מים קיימים).
  8. תרשים סביבה.
  9. גוש חלקה.
  10. מיקום החיבור על גבי מפת המדידה.