נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

 

____________________

דוח איכות המים 2019

____________________

      •  רבעון ראשון 2019

      •  רבעון שני 2019

      •  רבעון שלישי 2019

      •  רבעון רביעי 2019

____________________

דוח איכות המים 2018

____________________

דו"ח איכות המים 2018

____________________

דוח איכות המים 2017

____________________

דוח איכות המים לשנת  2015

____________________

דוח איכות המים לשנת 2014

____________________

דוח איכות המים לשנת 2013   

____________________

דוח איכות המים לשנת 2012