נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

לצורך קבלת המלצה ממעיינות השרון לטופס 4, יש להגיש לתאגיד:

  1. מפת מדידה עדכנית על רקע תוכנית סניטרית- AS MADE לאחר בניה הכוללת סימון מיקום ורום מונה המים. I.L ו-T.L,(מפל אם קיים-סימון: I.L.2) -של כל שוחות הביוב, עם כיווני הזרימה ומהלך האינסטלציה לכל קטע צינור בין התאים, כולל קטע החיבור לביוב הציבורי (והשוחה בציבורית) ומעבר בחלקות פרטיות או משותפות, מיקום ורום (T.L) של גמל קו סניקת הביוב.

יש לציין את הכתובת המדויקת ואת שמות הרחובות במפה.

* את המפה יש להגיש מודפסת וגם בדיסק/בדואר האלקטרוני, בקובץ D.W.G ו-PDF

  1. תכנית אינסטלציה מאושרת הכוללת חותמת אישור בדיקה סניטרית של מעיינות השרון.

במידה והתוכנית בוצעה טרם הקמת התאגיד (לפני 2010), יש להציג גרמושקה מאושרת עם חותמת משרונים הכוללת תוכנית אינסטלציה (העתק).

  1. טופס היתר בניה משרונים (העתק).
  2. אסמכתא עם כתובת מדויקת (כולל מספר הבית,תיבת דואר,גוש,חלקה ומגרש) מהמועצה.

דרישות התאגיד בבדיקת השטח:

מד מים מותקן במיקום ע"פ תוכנית סניטרית ומחובר למערכת הביתית.

התקנת ברז לסגירת מים אחרי ובצמוד למד המים.

מרזבי מי גשמים מותקנים ובזרימה חופשית (ללא חיבור למערכת הביוב).

גישה לכל תאי הביוב הקיימים בשטח ומערכת ביוב נקייה מפסולת.

במידה ויש מערכת אינסטלציה במרתף יש להתקין "גמל" חיצוני ע"פ התקן ומשאבת ביוב.

לתשומת לבכם

* כל המסמכים נשארים בתאגיד ואינם מוחזרים!

* באחריות בעל ההיתר לספק תנאים למדידה לטובת התאגיד.

* נציג התאגיד יודיע לבעל הנכס על כך שהטופס מוכן.      

* אין באישור כדי לפטור את הצרכן/יזם מעמידה בכל ההוראות והחוקים הרלוונטיים ובכלל זה הל"ת.

פרטים ליצירת קשר:

פקס:  073-2596920 (לידי אמיר)

דואר אלקטרוני: amir@mayanot-hasharon.co.il

טלפון: 073-2596923

 

 

lkjuh