נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מכרזי כוח אדם

מנהל כספים

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מנהל כספים 2020

 

נספח א' – נוסח מודעה לפרסום בעיתונות 27.10.2019

נוהל הליך איתור מנכ"ל – מעודכן ליום 27.10.2019

שאלון – חלק שני של נספח ב

נספח-ג'-פירוט-הקריטריונים-והמשקולות-להערכת-המועמדים-וניקודם

 

מכרזים בנושא תשתיות

 

מאגר מתכננים ויועצים הנדסיים מפקחים ומודדים (2)

מכרז שיקום וקידוח באר פרדסיה 06/2019

מכרז שיקום קידוח באר פרדסיה מסמך א

מכרז שיקום קידוח באר פרדסיה מסמך ב

מפרט למכרז ביצוע שיקום באר פרדסיה

מכרז שירוול קו מים כביש 57 כפר יונה 05/2019

מכרז שירוול קו מים כביש 57 כפר יונה – מסמך א

מכרז שירוול קו מים כביש 57 כפר יונה – מסמך ב

מפרט טכני – מכרז שירוול קו מים כביש 57

קולחי השרון – מכרז הפעלת מט"ש

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – מסמכי המכרז

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – מפרט טכני

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 1 תזרים הטיפול

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 2 מפרט מערכת בקרה

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 3 מפרט מערכת מחשבים

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 4 תעודת בדיקה דיזל גנרטור

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 5 רישיון עסק 2019

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח 5א תנאי רישיון עסק משרד הבריאות

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח 5ב תנאי רישיון עסק הגנת הסביבה

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 6 נספח בטיחות

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 7 נוהל דיווח ארועים חריגים

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס 8 – הסכם קבלת ביובית

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 9 תוכנית העמדה כללית

 

מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתית
במתחם תב"ע 182א' בתל מונד

מסמכי המכרז

נספח 3.3 

כתב כמויות

קולחי השרון – מסמך א לביצוע עבודות מערכת הכלרה

קולחי השרון – מסמך ב לביצוע עבודות הכלרה – כתב כמויות

קולחי השרון – מסמך ב לביצוע עבודות מערכת הכלרה

קולחי השרון מכרז הכלרה – מתקן חשמל

קולחי השרון מכרז הכלרה – פיקוד מתנעים פרט 1

קולחי השרון מכרז הכלרה – צינור תא מגע – פרטים

קולחי השרון מכרז הכלרה – תכנית חשמל סכימה חד קוית

קולחי השרון מרכז הכלרה – פיקוד מתנעים פרט 2

קולחי השרון מרכז הכלרה – צינור תא מגע – תנוחה

מכרז לאחזקה ולביצוע עבודות שונות ברשת המים והביוב מסמך א'

חוזה התקשרות מסמך ב'

מכרז אחזקה ועבודות קטנות במערכות המים והביוב- מפרטים כתבי כמויות ותנאים מיוחדים מסמך ג'

מחירון מכרז אחזקה מסמך ד'

הודעה על חוזה התקשרות כוונה להתקשר עם ספק יחיד – פלסון – יוני 2019

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד אפליקציה של מגער

מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשיה כפר יונה – מכרז משותף החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה – מעיינות השרון

כתב כמויות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות אזהת כפר יונה

מפרטים טכניים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות אזהת כפר יונה

מכרז מערכת מידע גאוגרפית – חוברת