נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מכרזי כוח אדם

פנייה לקבלת מועמדוות למשרת חשב

מודעה לאיתור מהנדס ראשי

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מהנדס ראשי

מודעה לקבלת מועמדויות מנהל תפעול וכלכלה קולחי השרון בע"מ

איתור מנכ"ל

נוהל הליך איתור מנכ"ל

נספח א'- מודעה

נספח ב'- טופס הגשת מועמדות וטופס השאלון

הנחיות למילוי נספח ב'

נספח ג' – קריטריונים ומשקלות

 

מכרזים בנושא תשתיות

מכרז 01/2020

מכרז 01-2020 שירותי ייעוץ היתרי בניה ומערכת מידע גיאוגרפית- מסמך א – תנאי המכרז והנחיות למשתתפים

מכרז 01-2020 מתן שירותי ייעוץ בנושא היתרי בנייה ומערכת מידע גיאוגרפית לניהול תשתיות מים וביוב

מכרז 01-2020 מתן שירותי ייעוץ היתרי בניה ומערכת מידע גיאוגרפית לניהול תשתיות מים וביוב – חוזה ההתקשרות

מכרז 01-2020 מתן שירותי ייעוץ היתרי בניה ומערכת מידע גיאוגרפית לניהול תשתיות מים וביוב – הודעה מספר 1 מסמך הבהרות

מכירת ציוד משומש – מט"ש קולחי השרון

 

מתכננים ויועצים הנדסיים מפקחים ומודדים (2)

מכרז שיקום וקידוח באר פרדסיה 06/2019

מכרז שיקום קידוח באר פרדסיה מסמך א

מכרז שיקום קידוח באר פרדסיה מסמך ב

מפרט למכרז ביצוע שיקום באר פרדסיה

מכרז שירוול קו מים כביש 57 כפר יונה 05/2019

מכרז שירוול קו מים כביש 57 כפר יונה – מסמך א

מכרז שירוול קו מים כביש 57 כפר יונה – מסמך ב

מפרט טכני – מכרז שירוול קו מים כביש 57

קולחי השרון – מכרז הפעלת מט"ש

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – מסמכי המכרז

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – מפרט טכני

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 1 תזרים הטיפול

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 2 מפרט מערכת בקרה

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 3 מפרט מערכת מחשבים

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 4 תעודת בדיקה דיזל גנרטור

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 5 רישיון עסק 2019

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח 5א תנאי רישיון עסק משרד הבריאות

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח 5ב תנאי רישיון עסק הגנת הסביבה

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 6 נספח בטיחות

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 7 נוהל דיווח ארועים חריגים

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס 8 – הסכם קבלת ביובית

קולחי השרון – מכרז הפעלת מטש – נספח מס' 9 תוכנית העמדה כללית

 

מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתית
במתחם תב"ע 182א' בתל מונד

מסמכי המכרז

נספח 3.3 

כתב כמויות

קולחי השרון – מסמך א לביצוע עבודות מערכת הכלרה

קולחי השרון – מסמך ב לביצוע עבודות הכלרה – כתב כמויות

קולחי השרון – מסמך ב לביצוע עבודות מערכת הכלרה

קולחי השרון מכרז הכלרה – מתקן חשמל

קולחי השרון מכרז הכלרה – פיקוד מתנעים פרט 1

קולחי השרון מכרז הכלרה – צינור תא מגע – פרטים

קולחי השרון מכרז הכלרה – תכנית חשמל סכימה חד קוית

קולחי השרון מרכז הכלרה – פיקוד מתנעים פרט 2

קולחי השרון מרכז הכלרה – צינור תא מגע – תנוחה

מכרז לאחזקה ולביצוע עבודות שונות ברשת המים והביוב מסמך א'

חוזה התקשרות מסמך ב'

מכרז אחזקה ועבודות קטנות במערכות המים והביוב- מפרטים כתבי כמויות ותנאים מיוחדים מסמך ג'

מחירון מכרז אחזקה מסמך ד'

הודעה על חוזה התקשרות כוונה להתקשר עם ספק יחיד – פלסון – יוני 2019

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד אפליקציה של מגער

מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשיה כפר יונה – מכרז משותף החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה – מעיינות השרון

כתב כמויות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות אזהת כפר יונה

מפרטים טכניים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות אזהת כפר יונה

מכרז מערכת מידע גאוגרפית – חוברת