נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מצב משק המים משפיע על תעריפי המים והביוב. בתאריך 1.1.2016 עודכנו תעריפים חדשים על ידי רשות המים. תעריפים אלה הם חלק ממדיניות רשות המים על פיה צרכן מים ביתי התעריף מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ומתעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת. על פי התקנות הצרכן זכאי לקבל כמות של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך ל"מעיינות השרון" בטופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות ניתן לצפות בהסברים לגבי תהליך עדכון מספר נפשות) . צריכה מעל לכמות זו תהיה בתעריף הגבוה.

התעריפים מתעדכנים מעת לעת על פי החלטת מועצת רשות המים, וניתן לברר את התעריף המעודכן באתר רשות המים

היה ולא דיווח הצרכן על מספר הנפשות  יחושב חשבון המים על פי שתי נפשות בלבד.

פרטים הנוגעים להנחות בתעריפי המים ניתן לראות ב"הטבות לאוכלוסיות מיוחדות" פרטים הנוגעים לתעריף נזיוחד במקרים של נזילה ניתן לראות ב" צריכה חריגה הנובעת מנזילה"

צרכנים המקבלים רק שירותי ביוב מהתאגיד (כדוגמת צרכני אגודות המים) ישלמו תעריף ביוב בלבד לפי כמות מ"ק מים שנצרכה בפועל בתקופת החשבון ובתעריף הנקבע על ידי רשות המים

 

slider_19