נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

תעריפי המים והביוב מתעדכנים מעת לעת על פי החלטת מועצת רשות המים, וניתן לברר את התעריף המעודכן באתר רשות המים

היה ולא דיווח הצרכן על מספר הנפשות, יחושב חשבון המים על פי שתי נפשות בלבד.

פרטים הנוגעים להנחות בתעריפי המים ניתן לראות ב"הטבות לאוכלוסיות מיוחדות". פרטים הנוגעים לתעריף מיוחד במקרים של נזילה, ניתן לראות ב"צריכה חריגה הנובעת מנזילה".

צרכנים המקבלים רק שירותי ביוב מהתאגיד (כדוגמת צרכני אגודות המים) ישלמו תעריף ביוב בלבד לפי כמות מ"ק מים שנצרכה בפועל בתקופת החשבון ובתעריף הנקבע על ידי רשות המים.

 

slider_19