נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il
מהו תאגיד מעיינות השרון?

"מעיינות השרון" היא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י הרשויות החברות בו – כפר יונה, אבן יהודה, תל מונד, קדימה צורן ופרדסיה - בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001). מטרותיה העיקריות של חברת "מעיינות השרון" הן : מתן שירות של אספקת מים לתושבים תוך שמירה על איכותם וכמותם, סילוק הביוב למתחם הטיפול בשפכים, אחזקה שוטפת של מערכות  המים והביוב, ופיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.

מיהם הבעלים של "מעיינות השרון"?

הרשויות המקימות – כפר יונה, אבן יהודה, תל מונד, קדימה צורן ופרדסיה – הן הבעלים של תאגיד "עיינות השרון", ויחד הן מחזיקות ב- 100% של מניות התאגיד. ככל חברה, גם חברת "מעיינות השרון" תוכל לחלק לבעליה את כל עודפי הרווחים – דיווידנדים – במידה ויהיו עודפים כספיים לאחר ההשקעות בתשתיות המים והביוב. התאגיד עצמו לא מחזיק עודפי כספים אלא אם הם מיועדים למטרות ההשקעה הנדרשת בתשתיות המים והביוב.

מי קובע את מחירי המים?

מחירי המים נקבעים על ידי המועצה הארצית למים ולביוב, ולא על ידי תאגידי המים. בינואר 2010 הועלו תעריפי המים באופן ניכר, וזאת כתוצאה מהחלטת הממשלה שלא לסבסד יותר את משק המים, כפי שנעשה בעבר, ולהתאים את מחירי המים לעלויות האמיתיות של משק המים הלאומי, ובכלל זה כל ההשקעות שנדרשו להקמת מערך ההתפלה. בנוסף למבנה התעריפים לצרכנים והתעריפים עצמם, קובעת המועצה גם את התעריפים בהם קונה התאגיד את המים מחברת המים הלאומית, חברת "מקורות", ואת התעריפים של היטלי הפקת המים מהבארות.  המשמעות היא כי המרווח בין תעריפי הקניה והמכירה של המים עבור התאגיד הינו מוכתב, וכל האחזקה השוטפת וגם השקעותיו של התאגיד בתשתיות המים ממומנות ממרווח זה.

מי מפקח על פעילות "מעיינות השרון"?

כל התאגידים בישראל כפופים לרשות הציבורית למים, ופועלים תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות הלאומיות. הממונה על התאגידים קבע הוראות מפורטות הנוגעות לצרכי ההשקעה אותן נדרש התאגיד לבצע, ובהתאם התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר, באופן שפעילות זו עמדה בדרישות ההשקעה שקבע הממונה "מעיינות השרון" שומרת על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים.

אילו תקלות מים וביוב אמורה "מעיינות השרון" לתקן?

"מעיינות השרון" מחויבת לטפל בתקלות במערכת המים רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי. תקלות במערכת הביוב- "מעיינות השרון"  מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ולא במערכת הנמצאת בתחום החלקה הפרטית.

כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?

מערכת המים בישראל הנה מערכת מים ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. חברת "מקורות" אחראית על המערכת הארצית, וחברות המים אחראיות על חלוקת המים לצרכנים. אספקת המים נעשית על ידי ניהול שני אקוויפרים עיקריים (אקוויפר החוף ואקוויפר ההר), הכינרת, ולאחרונה התווסף מקור גדול נוסף - מי ים מותפלים. המערכת הינה גמישה יחסית, ומאפשרת לספק מים לאיזורים שונים ממקורות שונים בהתאם לצורך. השמירה על מקורות המים - האקוויפרים והכינרת - חשובה ביותר, ועל כן קבעה רשות המים כללים ברורים ביותר הקובעים את הכמויות שניתן לשאוב מכל איזור באקוויפר ואת הכמויות שניתן להפיק מהכינרת. שאיבת יתר ממקורות אלו כרוכה בקנסות כספיים כבדים, ובכך ניתן תמריץ כלכלי שלא לשאוב שאיבת יתר. סידרה של מספר שנים שחונות גרמה לכך שפחות משקעים מילאו את האקוויפרים והכינרת בחורף, והכמויות שניתן היה לשאוב לא הספיקו לספק את הנדרש. מתקני ההתפלה המוקמים בשנים האחרונות והמתוכננים להסתיים בעוד מספר שנים, אמורים לספק את ההפרשים כך שבעתיד שנים שחונות לא יגרמו למשבר מים כפי שגרמו בשנים האחרונות. על מנת לעודד את הציבור להוריד את הצריכה ובכך להצליח לעמוד בשנות משבר המים, פעלה רשות המים ב"קמפיין" המעודד חיסכון, וכן בהעלאת מחירי המים. התוצאה היתה מרשימה בקנה מידה בינלאומי - בשנים 2009 ו-2010 היתה ירידה בצריכה של כ-20%!

מה עליי לעשות במקרה במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

תוכל לשלוח (באמצעות המייל או הפקס), או להגיש (פיזית) למחלקת שירות הלקוחות של "מעיינות השרון" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה (חשבונית של הקבלן המתקן למשל). מידע מורכב ניתן לקבל בסעיף צריכה חריגה הנובעת מנזילה

מדוע הוקם התאגיד ?

הקמתם של תאגידי המים נועדה להבטיח טיפול וניהול מקצועי של תחום המים והביוב, בנפרד מניהול שאר ענייני הרשות המקומית. המערכת הכספית של התאגיד מתנהלת כמשק כספי סגור, וכך ניתן להקדיש את מלוא המשאבים לתחזוקה השוטפת ולתוכניות הפיתוח בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה

מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת היא כמות המים הנצרכת על ידי הדיירים בתחום המשותף לכלל דיירי הבניין. הכוונה היא להשקיית הגינה, או לברזים במקלט המשותף וכד'. את הצריכה המשותפת מחשבים על ידי הפחתת הצריכה הכוללת של הבניין בצריכה הפרטית של הדיירים. את ההפרש, שהוא הצריכה המשותפת, מחלקים שווה בשווה בין כלל הדיירים, והתוספת הזו מצורפת לכל דייר לחשבון המים הפרטי. חשוב לעקוב אחר חשבונות המים, ובמידה ומגלים כי הצריכה המשותפת גדולה באופן בלתי סביר, כדאי לבדוק האם יש דליפה במערכת המים המשותפת לכלל הדיירים, ולתקנה.

הברז שלי מטפטף מעט. האם עלי לטרוח לתקן אותו?

העלייה במחירי המים, ומצוקת המים בה נתונה מדינת ישראל בשנים האחרונות, מחייבים יתר הקפדה בנושא דליפות המים. גם דליפה מזערית, יכולה להצטבר לכמות מים ניכרת שמתבזבזת, ומייקרת מאוד את חשבון המים. באמצעות ניסוי קטן ניתן להיווכח בכך. מניחים ספל מתחת לברז המטפטף ובודקים תוך כמה זמן הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה, לדוגמא, ימלא ספל של רבע ליטר בפחות מחצי שעה, ויגרום לבזבוז של 12 ליטר ביום, או 4,630 ליטר בשנה.

כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

ניתן לבדוק האם יש נזילה בצנרת המים הביתית באופן פשוט ביותר. יש לסגור את כל הברזים ואז לבדוק את שעון המים. עם הפרפר המרכזי בתוך שעון המים עדיין מסתובב, סימן שקיימת דליפה, וחשוב לתקנה בהקדם האפשרי

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

אם יש חריגה לא ברורה בצריכת המים, ובדיקה לאיתור נזילות הראתה שאין נזילה במערכת, ייתכן והבעיה היא בשעון המים עצמו. במקרה כזה ניתן לפנות לתאגיד לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע על ידי מכון חיצוני המוסמך לכך. אם יתברר שמד המים אכן אינו תקין, עלות הבדיקה תנוכה מחשבון המים של הלקוח.

מהו חיוב ביוב?

מערכת הביוב הוא חלק בלתי נפרד ממערכת המים המתוחזקת על ידי התאגיד. הטיפול במערכת הביוב כולל הפעלה ותחזוקה של רשת הביוב, פתיחת סתימות, שדרוג קווים, תיקון שברים ופיצוצים וכו', תפעול ותחזוקת תחנות השאיבה לביוב, וטיפול במי הביוב במתקן לטיפול בשפכים.החיוב בטיפול בביוב מחויב החל מינואר 2010 כחלק מהחיוב עבור המים.

אילו פעולות ביתיות צורכות הכי הרבה מים?

הורדת מים בשירותים - 40%
אמבטיה ומקלחת - 32%
כביסה - 14%
הדחת כלים %-6
מי שתייה ובישול - 5%
כיור האמבטיה - 3%
שטיפת הבית - 4