נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מתי אקבל הודעה על "צריכה חריגה" או "צריכה חריגה מאד"?

"מעיינות השרון" מחויבת לשלוח אליך מכתב המתריע על חשד לצריכה חריגה כאשר חשבון המים התקופתי הנוכחי גבוה ב-150% מהחשבון של התקופה המקבילה בשנה שעברה, וכן לנסות ולאתר אותך טלפונית  במידה וחשבון המים התקופתי הנוכחי גבוה ביותר מ-200% מהחשבון של התקופה המקבילה בשנה שעברה. "מעיינות השרון" מתחייבת כי משלוח הודעה אליך במקרים כאלו יהיה עד 10 ימי עבודה מקריאת מד המים שלך.

מה עליי לעשות במקרה שקיבלתי הודעה על "צריכה חריגה" או צריכה חריגה מאד" או שקיבלתי חשבון אשר לדעתי מראה על צריכה גבוהה של מים בנכס שלי?

הדבר החשוב ביותר לעשותו בעת קבלת הודעה על צריכת מים חריגה או חריגה מאד הוא לבדוק מיידית אם יש נזילה כלשהי בבית או בגינה (קישור ל"טיפים לחיסכון במים ואיתור נזילות"), ולתקן אותה במהירות המירבית. לעיתים הצריכה הגבוהה עשויה להיות מוסברת מגורמים אחרים שאינם דווקא נזילה, כגון אירוח של נפשות נוספות, מילוי בריכה, או מכל סיבה אחרת הידועה לך שאינה נזילה.

מה עליי לעשות במקרה שאיתרתי נזילת מים בנכס שלי?

תוכל  לשלוח (באמצעות המייל או הפקס), או להגיש (פיזית) למחלקת שירות הלקוחות של "מעיינות השרון" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה (חשבונית של הקבלן המתקן למשל). על פי כללים שנקבעו על ידי רשות המים, הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:

  1. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.
  2. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
  3. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.
  4. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

לעיון בטבלת התעריפים לחץ כאן

"מעיינות השרון מתחייבת כי תיקוני החיוב יבוצעו עד 65 ימי עבודה מהגשת הבקשה (וזאת עקב הצורך לחכות לעיתים עד סיום תקופת חשבון על מנת לבצע את התחשיב בגין הזיכוי הכספי)