נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il
 • להיות תאגיד מים בעל רמת שירות מעולה
 • לבחון את עצמו באופן שוטף, ולשאוף להתייעלות ולשיפור מתמיד.
 • להיות בעל מיומנות מקצועית גבוהה ביותר בתחומי הפעילות השונים.
 • לעמוד היטב בכל צרכי אספקת המים ושרותי הביוב לתושבים.
 • לתכנן ולהתכונן כראוי לצרכי העתיד.
 • לתת מענה מהיר ויעיל לתקלות, ולפעול על מנת להקטין את מספרן.
 • להשתמש בטכנולוגיות חדשניות על מנת לשפר ולהתייעל.
 • להיות מוכן ככל האפשר לשעת חירום
 • לשמור על בטיחות עובדיו ולקוחותיו
 • להיות ערני לסביבה, לשמור על משאבי הטבע ולמנוע זיהום.
 • לקדם את תחומי המים והסביבה בקהילה.