נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מהם ביוב ושפכים?

ביוב ושפכים הינם מי שתייה שנפלטים לצנרת הביוב לאחר שימוש בבית או בתעשייה.

מי הביוב מוזרמים דרך צנרת הביוב אל תחנות שאיבה הממוקמות באזורים שונים בחמשת היישובים החברים בתאגיד "מעיינות השרון". מתחנת השאיבה מוזרמים השפכים למט"ש (המכון לטיפול בשפכים), שממוקם בסמוך לכלא הדרים ולמתט"ש נתניה.

הטיפול בביוב כולל תחזוק שוטף, אחזקת שבר ופיתוח והתקנת קווים חדשים בהתאם לתוכניות הפיתוח של הרשות.

תאגיד "מעיינות השרון", שם לו למטרה את השמירה וההגנה על איכות הסביבה והמים, דואגת לעיבוד מי השפכים שבמט"ש למי קולחין לצרכי השקיה ולחומרי דישון טבעיים. בכך בעצם מושבים כל השפכים הנצברים מחמשת היישובים לשימוש חוזר המשמר את הסביבה בה אנו חיים.

sd